Privacy Policy

Privacybeleid

Hoe wij informatie over u gebruiken

Inleiding

Welkom bij iCandy World Limited's (wij, ons en onze) privacyverklaring en cookiebeleid.

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring zal u informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze websites bezoekt (www.icandyworld.com en www.icandyuk.com) (ongeacht waar u ze bezoekt) en zal u informeren over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagde indeling, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder zijn uiteengezet. Gebruik ook de verklarende woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD
 4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. GEGEVENSOPSLAG
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. VERKLARENDE WOORDENLIJST
 11. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

 

 1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van onze websites (www.icandyworld.com en www.icandyuk.com), met inbegrip van gegevens die u mogelijk verstrekt via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of deelneemt aan een prijsvraag.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of kennisgeving over redelijke verwerking die we kunnen sturen in specifieke gevallen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze op te heffen.

Verwerkingsverantwoordelijke

iCandy World Limited is de verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

We hebben een gegevensprivacymanager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de gegevensprivacymanager via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens:                

Volledige naam van de rechtspersoon:        iCandy World Limited

Naam of functie van de gegevensprivacymanager:          Functionaris voor gegevensbescherming

E-mailadres:                       privacy@icandyuk.com

Postadres:                       Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, Engeland

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het ICO (Information Commissioner's Office), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als u ons de zou geven om uw zorgen weg te nemen voordat u het ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2018.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Koppelingen van derden

Onze websites (www.icandyworld.com en www.icandyuk.com) kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Door op deze koppelingen te klikken, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze websites verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

 

 1. De gegevens die wij over u verzamelen

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan: alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden afgeleid. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. We hebben deze hieronder gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, burgerlijke staat, aanhef, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt aangeschaft.
 • Technische gegevens omvatten het IP-adres (Internet Protocol), uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêtereacties.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over de manier waarop u onze websites, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

 

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens volgens de wet als deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke pagina of functie van een website bezoekt. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of koppelen met/aan uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt overeenkomstig deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Indien wij op grond van de wet of een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens op ons verzoek niet verstrekt, kunnen wij het contract dat wij met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) mogelijk niet uitvoeren. In dat geval is het mogelijk dat we een product of dienst die u bij ons hebt besteld moeten annuleren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

 

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, ook via:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens geven door formulieren in te vullen, of live met ons te chatten via onze websites, of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
 • producten of diensten koopt;
 • een account aanmaakt op een van onze websites;
 • zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of publicaties;
 • ons verzoekt marketing naar u te sturen;
 • aan een wedstrijd, promotie of enquête deelneemt; of
 • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze websites (www.icandyworld.com en www.icandyuk.com) kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfacties en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid (https://www.icandyworld.com/uk/en/privacy-policy/) voor meer informatie.
 • Derden of openbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
  • Technische gegevens van analyseleveranciers, zoals Google buiten de EU.
  • Identiteits-, contact- en transactiegegevens van geautoriseerde detailhandelaren die onze producten verkopen.
  • Identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen, zoals het kiesregister binnen de EU.

 

 1. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat wij op het punt staan met u aan te gaan of met u zijn aangegaan.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Voor meer informatie over de soorten rechtsgrondslagen waarop wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Echter, wanneer we vertrouwen op toestemming (bijvoorbeeld omdat we direct-marketingcommunicatie van derden naar u willen sturen via e-mail of sms), krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden en hebt u het recht om toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

Hieronder hebben we in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, en van de rechtsgrondslagen waarop we ons daarbij baseren. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige reden verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer in de onderstaande tabel meer dan één rechtsgrondslag is vermeld. Verwijder van of voeg toe aan deze lijst, waar dat van toepassing is

Doel/activiteit

Soort gegevens

Rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van de grondslag van het legitieme belang

Om u als nieuwe klant te registreren of een 'iCandy Collective'-account te registreren

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

Uitvoering van een contract met u

Om uw bestelling te verwerken en af te leveren, inclusief:

(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Inning van aan ons verschuldigde bedragen

a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Financiën

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het innen van aan ons verschuldigde bedragen)

Om producten te registreren die u hebt gekocht via een van onze geautoriseerde derde partijen

(a) Identiteit

b) Contactgegevens

(c) Financiën

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(a) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om uw aankoop van ons product te registreren zodat we het volgende kunnen doen: (a) Het product indien nodig terugroepen; en (b) de toepasselijke garantieperiode die op uw aankoop van toepassing is, correct registreren en controleren

Om onze relatie met u te beheren, inclusief:

(a) Antwoorden op vragen die u hebt;

(b) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(c) U vragen een beoordeling achter te laten of deel te nemen aan een enquête

 

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om vragen te beantwoorden die u als potentiële klant hebt, onze administratie actueel te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of enquête

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen en onze activiteiten uit te breiden)

(c) Toestemming

Om ons bedrijf en onze websites te beheren en te beschermen (www.icandyworld.com en www.icandyuk.com) (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) 

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in het kader van een reorganisatie of herstructurering van de activiteiten van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die we aan u laten tonen

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen, onze activiteiten uit te breiden en onze marketingstrategie te onderbouwen)

Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanttypen te definiëren voor onze producten en diensten, onze websites actueel en relevant te houden, onze activiteiten te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)

U suggesties en aanbevelingen te geven over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en onze activiteiten uit te breiden)

(b) Toestemming

 

Marketing

Wij streven ernaar u opties te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

Promotie-aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons: (a) als u ons om informatie hebt gevraagd; of (b) producten of diensten van ons hebt gekocht (in welk geval dergelijke marketingcommunicatie alleen betrekking zal hebben op producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u al bij ons hebt gekocht); of (c) u hebt ingestemd; en in elk geval, hebt u er niet voor gekozen om die marketing niet te ontvangen.

Marketing van derden

We zullen uw nadrukkelijke toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen met een bedrijf voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen.

Als u afziet van het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van de aankoop van een product of dienst, garantieregistratie, ervaring met producten of diensten of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van onze websites ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar het gedeelte informatie over ons gebruik van cookies(https://www.icandyworld.com/uk/en/privacy-policy/) hieronder.

 

Wijziging van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als we uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we uitleggen op welke rechtsgrondslag we dit kunnen doen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 

 1. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die in de tabel in paragraaf 4 hierboven zijn uiteengezet:

 • In het Verenigd Koninkrijk gevestigde dienstverleners die IT- en softwareontwikkeling, IT-ondersteuning, hosting, systeembeheer en online advertentie- en SEO-diensten leveren.
 • In het Verenigd Koninkrijk gevestigde professionele adviseurs die optreden als verwerkingsverantwoordelijken of gezamenlijke controleurs, met inbegrip van advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, en die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 • HM Revenue & Customs, regelgevers en andere autoriteiten die optreden als verwerkingsverantwoordelijken of in het Verenigd Koninkrijk gevestigde gezamenlijke controleurs die onder bepaalde omstandigheden verslag moeten uitbrengen over hun verwerkingsactiviteiten.

            Derden aan wie we delen van onze activiteiten of onze activa kunnen verkopen, overdragen of fuseren. We kunnen ook andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als is uiteengezet in deze privacyverklaring.

            Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

 

 1. Internationale overdrachten

Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte(EER).

 

 1. Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze geraadpleegd, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om deze in te zien. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op ons verzoek verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 

 1. Bewaring van gegevens

Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie Wissen aanvragen (privacy@icandyuk.com) hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan verder op de hoogte te stellen.

 

 1. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de onderstaande koppelingen om meer te weten te komen over deze rechten:

 • Recht op informatie
 • Toegang vragen tot uw persoonsgegevens
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaren tegen deverwerking van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens Overdracht van uw persoonsgegevens aanvragen

 

Recht om toestemming in te trekken Indien u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Meestal is geen vergoeding nodig

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of excessief is. We kunnen in deze omstandigheden ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij misschien van u nodig hebben

We kunnen specifieke informatie aan u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen.

We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat we sneller kunnen handelen.

Termijn om te antwoorden

We proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is of als u een aantal aanvragen hebt ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

 

 1. Verklarende woordenlijst

RECHTSGRONDSLAG

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste service en het beste product en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overstegen door de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of het anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij

onze legitieme belangen beoordelen aan de hand van mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen

Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent, of het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat u een dergelijk contact aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Toestemming betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens als u ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

Hier hebt u recht op:

Te worden geïnformeerd over wie we zijn, welke persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en aan wie we uw persoonsgegevens mogen doorgeven. Deze informatie, en nog veel meer, is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Toegang vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een ‘verzoek om toegang van de betrokkene’). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Correctie verzoeken van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

Verwijdering verzoeken van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het is echter mogelijk dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is met betrekking tot uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat deze gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overstijgen.

Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons in de volgende scenario's te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

Verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikte, machineleesbare bestandsindeling. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of die wij hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

De toestemming te allen tijde intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 

 1. Informatie over ons gebruik van cookies

Wanneer u onze websites bezoekt (www.icandyworld.com en www.icandyuk.com), wordt u gevraagd ons gebruik van cookies te accepteren in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als u dit accepteert, wordt automatisch een cookie naar uw computer gestuurd. Cookies kunnen niet de individuele gebruiker identificeren, alleen de computer die wordt gebruikt. Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om verkeer te traceren. Als u onze cookie wilt weigeren, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren (zie hieronder). U kunt ook instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt ingesteld.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers die we in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan, als u hiermee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgedragen. Ze kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden bij beveiligde gedeelten van onze website, producten in het winkelwagentje kunt leggen of gebruik kunt maken van e-billing services.
 • Analytische/prestatiecookies. Hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen, zodat we kunnen analyseren hoe bezoekers door onze websites navigeren en deze gebruiken. Dit helpt ons onze websites te verbeteren door bezoekers gemakkelijker te laten vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites. Zo kunnen we onze content voor u personaliseren, u met uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Doelcookies. Met deze cookies kunnen we uw bezoek aan onze websites, de pagina's die u hebt bezocht en de koppelingen waarop u hebt geklikt registreren. We zullen deze informatie gebruiken om onze websites en de weergegeven advertenties relevanter voor uw interesses te maken. We kunnen deze informatie ook delen met derde partijen voor dit doeleinde.

U vindt meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken in de onderstaande tabel:

 

Cookienaam

Doel

Meer informatie

PHPSESSID

Verificatiesessie om te voorkomen dat de gebruiker zich meerdere keren in één browsersessie moet aanmelden. Typische content: Hash-gegevens - niet persoonlijk, vervalt bij het verlaten van de website.

 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

 

Geeft aan of een klant cookies mag gebruiken.

 

 

 

cookie-accepted

Of een gebruiker heeft besloten cookies van de website te accepteren of niet

 

 

external_no_cache

Een vlag die aangeeft of caching is ingeschakeld.

 

 

persistent_shopping_cart

De sessiecode.

 

Stf

Indien productkoppelingen zijn gestuurd aan vrienden, worden de tijdstempels opgeslagen

 

frontend

Sessie-id

 

guest-view

Hiermee kunnen gasten hun bestelling bewerken.

 

Google Analytics en Google Maps

 

_dc_gtm_UA-8306906-2

_ga

_gid
guaclientid

Hiermee traceren we hoe bezoekers onze websites bereiken en welk pad ze hebben gevolgd. Zo kunnen we onze dienstverlening aan u verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, een populaire webanalyse-service van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Lees meer over hoe deze cookies worden gebruikt op de Google Privacy-site. We gebruiken ook Google Maps om uw browserervaring te verbeteren.

Lees meer over hoe deze cookies worden gebruikt op de Google Privacy-site: http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/.

Facebook

c_user

datr

dpr

fr

pnl_data2

sb

wd

xs

Deze cookies zullen over het algemeen alleen worden ingesteld als u bent aangemeld bij een bijbehorende account en zijn over het algemeen gekoppeld aan het gebruik van de 'vind-ik-leuk'-knoppen op onze website en vele andere op het web. Het gebruik van deze cookies is waarschijnlijk gedetailleerd beschreven in de algemene voorwaarden of het privacybeleid van elk platform.

Lees meer over hoe deze cookies worden gebruikt op de Facebook-website: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Hotjar Hotspot Tracking

_hstc

_ga

hubspotuk

mp_hj_mixpanel

Hotjar is een analyse- en feedbackhulpmiddel dat we gebruiken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de bruikbaarheid te verbeteren. Hotjar stelt cookies in om ons te helpen gedrag op pagina's te volgen en de bezoekersopinie te controleren. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 

Optimizely

optimizelyBuckets

optimizelyEndUserId

optimizelySegments

Optimizely is een van de door ons gekozen A/B-testoplossing. De service wordt geleverd door Optimizely, Inc. De cookies bevatten korte alfanumerieke stringwaarden om paginavarianten en experimentele gegevens op te slaan. De cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

 

 

Let op: derde partijen (inclusief advertentienetwerken en leveranciers van externe services zoals webverkeeranalyse) kunnen ook cookies gebruiken waarover we geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analyse-/prestatiecookies of doelcookies.

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies), zijn mogelijk alle of delen van onze websites niet toegankelijk voor u.

 

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen